1 odpowiedź

odpowiedź 20 czerwca 2022 przez użytkownika

Korzystając z klawiatury uniwersalnej, nie ma na niej zaznaczonych liter z alfabetu norweskiego ani duńskiego. A dlaczego mowa o tych dwóch językach w jednym zdaniu? A to dlatego, że od 1948 roku oba alfabety zostały ujednolicone, dzięki czemu posiadają takie same litery łacińskie + takie same litery specjalne (charakterystyczne tylko dla tych języków). Dlatego też nazywa się go alfabetem duńsko-norweskim.

Oczywiście można je wpisać ze standardowej klawiatury, za pomocą tzw. alt-codes, czyli kombinacji klawiszy lewy Alt + numer z bocznej klawiatury numerycznej.

Poniżej lista trzech liter (wielkie i małe), które występują w języku norweskim i duńskim:

Skrót klawiszowy Litera norweska/duńska
ALT + 146 Æ
Alt + 145 æ
Alt + 0216 Ø
Alt + 0248 ø
Alt + 143 Å
Alt + 134 å

Uwaga! Powyższe skróty alt-codes mogą nie działać w każdym układzie klawiatury, dlatego jeśli nie działają, po prostu skopiuj literkę z prawej kolumny i wklej w tekst, który piszesz po norwesku lub duńsku. 

...