seohost
pytanie zadane 8 marca 2016 w Geografia przez użytkownika anonimowy
Jaka jest ich charakterystyka?

1 odpowiedź

odpowiedź 10 marca 2016 przez użytkownika

Jeziora w strefie umiarkowanej dzielą się na 3 typy: typ eutroficzny, typ oligotroficzny i typ dystroficzny. Dwa pierwsze typy zaliczają się do jezior o wodzie czystej, a typ dystroficzny to jeziora o wodzie brunatnej. Jeziora o wodzie czystej przedstawię w poniższej tabeli.

Cechy Typ eutroficzny Typ oligotroficzny
Występowanie głównie w rejonie przybałtyckim i na niżu środkowoeuropejskim rejon alpejski np. Tatry
Morfologia jeziora płytkie z silnie rozwiniętą strefą przybrzeżną jeziora głębsze z wąską strefą przybrzeżną
Barwa wody zielona lub żółtozielona, częste zakwity glonów niebieska lub zielonkawa, zakwity nie występują
Przezroczystość mała duża
Chemizm dużo soli pokarmowych, dużo wapnia mało soli pokarmowych, zmienna ilość wapnia
Zawartość tlenu brak lub mało przy dnie, procesy gnilne -
Osady denne bogate w substancje organiczne, zagniwające ubogie w substancje organiczne
Stan rozwoju wiek dojrzały wiek młody
Dalszy rozwój przechodzi w staw, bagno, torfowisko niskie przechodzi w jezioro eutroficzne

Jeśli chodzi o jeziora o wodzie brunatnej to zaliczają się one do typu dystroficznego. Występują głównie w krajach skandynawskich na różnej głębokości w sąsiedztwie torfowisk. Woda taka jest zazwyczaj żółta lub brunatna i brak zakwitów. Przezroczystość jest mała. Mało jest w niej również soli pokarmowych i wapnia. Za to dużo substancji humusowych. Przy dnie brak tlenu, za to występują procesy gnilne. Stan rozwoju określa się jako wiek dojrzały. W dalszym rozwoju przechodzi w torfowisko wysokie. 

...