seohost
pytanie zadane 8 marca 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 marca 2016 przez użytkownika

Melasa to syrop o brązowej barwie i zawartości około 50% sacharozy. Składa się z:

Składnik Zawartość melasy buraczanej w % Zawartość melasy trzcinowej w %
sucha substancja 80,0 80,0
sacharoza 50,0 38,4
cukry redukujące 0,3 20,0
rafinoza 0,5 1,6
popiół węglanowy 8,6 7,5
kwasy bezazotowe 4,5 3,0
aminokwasy 5,5 1,0
związki azotowe (ogólnie) 1,7 0,5

...