1 odpowiedź

odpowiedź 31 marca 2022 przez użytkownika

Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ to organizacja zapewniająca bezpieczeństwo międzynarodowe, pokój, rozwój współpracy między narodami oraz przestrzeganie praw człowieka. Do państw członkowskich ONZ należą obecnie 193 państwa, w tym również Polska od 24 października 1945 roku. 

flaga ONZ

ONZ prócz państw członkowskich ma swoją flagę oraz swoją pieśń. Hymn Organizacji Narodów Zjednoczonych nosi tytuł "Earth Anthem" ("Hymn Ziemi"):

Z werwą, muzyku. Strunę szarpnij,
Byśmy śpiew wznieść mogli.
Radosny, Pragnący,
Naszych głosów chór
Łączący
W radości spolący,
Nie mącący,
A jednoczący,
Bo wszystko 
Zjednoczone
melodii dźwiękiem,
Ziemią Świętą jest
Gdzie bratem jest każdy,
A nikt bezimienny,
Niech żywi baczą
Na słowa, gdyż
Słowami łżeć mogą,
O pokoju mówiąc,
Myśl zaprzątać pożogą,
Zła myśl rzecze - prawie
I fałsz obiecuje,
Lecz prawda jest w śpiewie:
Niech muzyka i pokój
Łączą w myśli jednej,
Bo pokój zmianę znaczy
W chwili odpowiedniej,
Gdy Świata Zegar
w Bim i w Bom uderza.
Niech powieść
naszego ludzkiego miasta,
Rusza wkrótce
Jak muzyka, gdy
Nuty zrodzone
Nowe nuty rodzą
A czasu pływ
czasem wzrostu,
Aż to czym może być,
W końcu staje się,
Gdzie nawet smutek
Radości ma w sobie nutę,
A los wolnością jest,
Łaską i Odkryciem. 

Powstał w: 1971 roku. 
Słowa napisał: Wystan Hugh Auden (brytyjski poeta)
Muzykę skomponował: Pablo Casals (wiolonczelista, kompozytor i dyrygent)

Organizację tę powołano do życia po I wojnie światowej, po to by taka wojna się już nie powtórzyła. Wówczas nazywała się ona Ligą Narodów. Jednak po dziewiętnastu latach spokoju nastała II wojna światowa i Liga Narodów zawiodła. W 1945 roku w San Francisco podczas spotkania 50-ciu przedstawicieli państw, założono Organizację Narodów Zjednoczonych, która trwa do dziś. Obecnie należą do niej, jak już wspomniałam na początku, 193 państwa świata. 


 

...