pytanie zadane 27 sierpnia 2021 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 sierpnia 2021 przez użytkownika

Kirgistan, a dokładniej Republika Kirgiska to państwo graniczące z: Chinami, Kazachstanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Znajduje się on w Azji Środkowo-Wschodniej. Hymn Kirgistanu nosi tytuł: "Mamlekettik Gimni" ("Hymn państwowy"):

Wysokie góry, doliny, pola...
Ojczyzna, cenna nasza ziemia.
Nasi ojcowie żyli wśród Ala-Toe,
Zawsze chroniąc swą świętą ojczyznę.

Naprzód, Kirgizi!
Drogą wolności do przodu!
Wzrastaj, narodzie, rozkwitaj!
Buduj swe przeznaczenie!
Prastary nasz naród otwarty na przyjaźń,
Jedność i przyjaźń chroni w swym sercu.
Ziemię kirgiską, kraj nasz ojczysty
Olśniona promieniami zgody.

Spełniły się marzenia i nadzieje ojców. 
I wznosi się sztandar wolności.
Dziedzictwo ojców naszych przekażmy
Dla dobra ludu i naszych potomnych!

Powstał w: 1992 roku.
Słowa napisali: Dżalil Sadykow i Szabdambek Kułujew (poeci narodowi).
Muzykę skomponowali: Nasyr Dawlesow (dyrygent) i Kałyj Mołdobasanow.

Kraj ten nie ma dostępu do morza, a jego terytorium stanowią głównie wyżyny i pasma górskie. Dawniej ziemie te były zamieszkiwane przez plemiona koczowników, Macedończyków, Greków i Jonów. Później również Chińczycy i Uzbecy. 

Obecnie Kirgistan to wielonarodowe państwo, w którym mieszkają 154 grupy etniczne i narody. 

...