pytanie zadane 2 marca 2016 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy
W co go zaopatrzyć? I czy w ogóle opłaca się budować/mieć taki dom?

1 odpowiedź

odpowiedź 2 marca 2016 przez użytkownika

Najważniejszymi elementami i zasadami budowy domu energetycznego jest:

- właściwy projekt architektoniczno-budowlany (ukształtowanie terenu, strony świata, nasłonecznienie, kierunek wiatru),

- prosta i zwarta bryła budynku (bez załamań, uskoków i wnęk),

- wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii (minielektrownia wiatrowa + fotoogniwa),

- rozmieszczenie pomieszczeń (stosownie do stron świata),

- stosowanie przeszkleń (tzw. łapaczy energii, które stawia się na południowej elewacji budynku),

- naturalne źródła energii,

- izolacyjność cieplna ścian, drzwi, okien i dachu,

- odpowiednie rozmieszczenie instalacji (by długość kanałów, rur i kabli była możliwie najkrótsza),

- kontrolowana wentylacja z rekuperatorem (odzyskująca ciepło z powietrza wywiewanego),

- eliminacja mostków termicznych (ciągły charakter izolacji cieplnej). 

Pisząc w skrócie i podsumowując, należy zachować 5 podstawowych zasad budując energooszczędny dom:

1. Zaplanować położenie budynku i jego architekturę.

2. Zainwestować w ciepłą stolarkę i dobrze ją zamontować.

3. Dobrze zaizolować przegrody zewnętrzne.

4. Wyeliminować powstawanie mostków termicznych.

5. Odzyskanie ciepła z wentylacji. 

Trzymanie się tych wszystkich zasad gwarantuje mniejsze straty energii i większe oszczędności w budżecie. Dobrymi rozwiązaniami dla energooszczędnego domu są: kolektory słoneczne, dach z dachówki ceramicznej, trzywarstwowe okna, drzewa i krzewy umieszczone po stronie północnej, pompa ciepła, drzwi do domów pasywnych, płyta fundamentowa, garaż wbudowany w bryłę domu, izolowane ściany wełna mineralną, przydomowa elektrownia wiatrowa i rekuperator, czyli system odzyskiwania ciepła z wentylacji. 

dom pasywny

Na pytanie czy opłaca się mieć taki dom trudno odpowiedzieć. Mogę jedynie porównać zużycie energii cieplnej w domu. 

Dla domu tradycyjnego będzie to zużycie w granicach od 100 do 120 kWh/m2/rok. Oczywiście budynki, które budowano np. w latach 70. będą potrzebowały więcej energii, która może wynieść nawet do 200 kWh/m2/rok.

Dla domu energooszczędnego zużycie będzie wynosiło od 30 do 70 kWh/m2/rok. Ale możemy to jeszcze podzielić na:

* dom niskoenergetyczny - 15 - 30 kWh/m2/rok,

* dom pasywny - poniżej 15 kWh/m2/rok,

* dom zeroenergetyczny, czyli budynek zerowej energii netto - ZNE, samowystarczalny energetycznie,

* dom plus-energetyczny, czyli samowystarczalny energetycznie i dodatkowo wytwarzający nadwyżkę energii w ciągu roku, którą to można sprzedać do sieci.

komentarz 2 marca 2016 przez użytkownika anonimowy

Ważna jest również ilość paneli słonecznych oraz wielkość zbiornika w instalacji solarnej dla danego domu. Żeby się bardzo nie rozpisywać przedstawię to za pomocą tabeli.

Ilość osób korzystających
z ciepłej wody
Ilość kolektorów płaskich
o powierzchni 2 m2
Wielkość zbiornika
w litrach
2-4 1-2 200 
4-6 2-3 300
6-8 3-4 400
8-10 4-5 500

...