seohost
pytanie zadane 27 lutego 2016 w Różne przez użytkownika anonimowy
Gdzie ono działa?

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lutego 2016 przez użytkownika

Towarzystwo Królewskie, a w całości Towarzystwo Królewskie w Londynie dla Rozszerzania Wiedzy o Przyrodzie. To organizacja, która działa w Londynie i odgrywa dużą rolę w propagowaniu nowych idei w nauce. Organizuje to za pośrednictwem wykładów, biblioteki, stypendiów na badania naukowe i publikację artykułów z najnowszymi osiągnięciami w nauce. Jego pełna nazwa brzmi: The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Organizację tę można rozumieć jako brytyjska akademia nauk. 

Siedziba akademii znajduje się w Londynie w gminie City of Westminister. Organizację założono w 1660 roku i liczy sobie 1600 członków, z czego 80 osób to laureaci Nagrody Nobla. Członkami Towarzystwa Królewskiego są chemicy, fizycy, matematycy i inżynierowie. Członkowie mogą przyznawać Medal Copleya, czyli nagrodę za 'wybitne osiągnięcia dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki, i na przemian nauk fizycznych oraz nauk biologicznych'. Nagrodę tę otrzymali m.in.:

- Benjamin Franklin - polityk, jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych
- James Cook - żeglarz i odkrywca
- Charles Darwin - geolog, twórca teorii ewolucji
- Louis Pasteur - chemik, profesor mikrobiologii
- Dmitrij Mendelejew - chemik i odkrywca okresowości pierwiastków chemicznych
- Iwan Pawłow - fizjolog, wyróżnił typy osobowości człowieka
- Albert Einstein - fizyk, twórca teorii względności
- Stephen Hawking - astrofizyk, kosmolog
- Martin Evans - naukowiec, odkrywca komórek macierzystych

Albert Einstein odbierający medal członkostwa Towarzystwa Królewskiego
-Albert Einstein-

stephen hawking
-Stephen Hawking-

Towarzystwo w roku 1665 wydało po raz pierwszy czasopismo naukowe 'Philosophical Transactions', które jest wydawane do dziś bez przerwy. Jest to zatem najstarsze pismo naukowe. 


Trzeba wspomnieć, że członkami Towarzystwa Królewskiego było również kilku Polaków. Wśród nich znaleźli się:

- Jan Heweliusz

- Paweł Edmund Strzelecki - podróżnik, geograf, odkrywca. Sam okrążył świat w celach naukowych - był pierwszym Polakiem, który to zrobił. 

- Edward Strasburger - botanik, anatom, jako pierwszy prowadził badania embriologiczne nad roślinami. Wprowadził przy tym pojęcia takie jak m.in.: cytoplazma, mitoza, mejoza, chromosom, kariotyp. 

...