pytanie zadane 27 lutego 2016 w Geografia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lutego 2016 przez użytkownika

Stront występuje w rudach oraz z niektórych źródłach mineralnych. Jest to srebrystożółty pierwiastek mający postać związków chemicznych. To metal.

Symbol strontu w układzie okresowym pierwiastków to - Sr

Stront został odkryty przez Adaira Crawforda w 1790 roku. Nazwa pochodzi od miejscowości, niedaleko której odkryto pierwszy raz ten pierwiastek.

Właściwości chemiczne strontu:
Temperatura topnienia: 768 ºC
Temperatura wrzenia: 1381 ºC
Gęstość: 2,6 g/cm3

Stront występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 370 ppm. Ma postać dwóch minerałów - stroncjanit i celestyn.

Jest on miękki, lekki i aktywny chemicznie. Używa się go w połączeniu z żelazem do wyrobu silnych magnesów. Jego związków używa się również do wyrobu szkła, zastawy stołowej i nadawania jasnoczerwonego płomienia bombom oświetlającym czy ogniom sztucznym. 

Posiada on radioaktywny izotop - Stront 90, powstający w wyniku rozszczepu uranu i występuje w rozpadzie promieniotwórczym po eksplozji nuklearnej. 

...