pytanie zadane 27 lutego 2016 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lutego 2016 przez użytkownika

Suchy lód to stały dwutlenek węgla. Powstaje on wtedy, gdy dwutlenek węgla przemienia się z gazu w ciało stałe przy temperaturze -78,50C

Suchy lód jest bardzo zimny, dlatego dotykając go trzeba uważać, by nie odmrozić sobie dłoni. Można do tego celu wykorzystać również rękawiczki ochronne. Suchy lód w naturalnych warunkach nie topi się. Wrzucony np. do gorącej wody, zmienia on swoją postać dzięki sublimacji i ze stanu stałego od razu przechodzi w stan gazowy (pomijana jest tu faza stanu ciekłego). 

Z wyglądu suchy lód podobny jest do śniegu i stosuje się go do ochładzania i zamrażania żywności i lekarstw. W takim przypadku suchy lód umieszcza się w styropianowych pudełkach i na nie kładzie się różne produkty. Używa się go także do symulacji mgły w telewizji i na scenie. Za jego pomocą można też robić różnego rodzaju doświadczenia. Przykładowe znajdziecie w poniższym linku. 

...