pytanie zadane 25 grudnia 2020 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 31 grudnia 2020 przez użytkownika

Pojęcie kontyngentu nie odnosi się bezpośrednio do jednej rzeczy. W języku łacińskim słowo contingens oznacza przypadającyKontyngentem nazywa się:

1. Obowiązkową, określoną umową lub nakazem ilość świadczeń w naturze dokonywanych przez ludność na rzecz państwa, gminy, miasta itp. Może to być np. określona ilość ludzi dostarczanych do wojska, pracy itp., dzięki którym uda się zebrać zaopatrzenie armii i ludności. Przykład:
- Mieliśmy odstawić na kontyngent wagon pszenicy.
- Kontyngent węgla nie wystarczył na ogrzanie wszystkich pomieszczeń. 

2. Określoną ilość czegoś, wkład, zasób.

3. W handlu zagranicznym maksymalną normę importu, eksportu lub tranzytu ustawionej dla niektórych towarów. 

4. Jednostki wojskowe danego państwa, które pełnią służbę wojskową w międzynarodowych siłach zbrojnych. 

Słowo kontyngent obecnie najczęściej używa się w stosunku do ostatniego punktu, czyli do jednostek wojskowych działających poza granicami kraju, z którego pochodzą. 

kontyngent wojskowy

Ze słowem kontyngent związane są również pochodne tego słowa, jak np. kontyngentować, czyli wyznaczać, nakładać kontyngent, egzekwować kontyngent. 

komentarz 27 września 2021 przez użytkownika Gość
Obecnie to chyba najczęściej jeśli się mówi o kontyngencie to tylko wojskowy.
...