seohost
pytanie zadane 25 grudnia 2020 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 31 grudnia 2020 przez użytkownika

Pojęcie kontyngentu nie odnosi się bezpośrednio do jednej rzeczy. W języku łacińskim słowo contingens oznacza przypadającyKontyngentem nazywa się:

1. Obowiązkową, określoną umową lub nakazem ilość świadczeń w naturze dokonywanych przez ludność na rzecz państwa, gminy, miasta itp. Może to być np. określona ilość ludzi dostarczanych do wojska, pracy itp., dzięki którym uda się zebrać zaopatrzenie armii i ludności. Przykład:
- Mieliśmy odstawić na kontyngent wagon pszenicy.
- Kontyngent węgla nie wystarczył na ogrzanie wszystkich pomieszczeń. 

2. Określoną ilość czegoś, wkład, zasób.

3. W handlu zagranicznym maksymalną normę importu, eksportu lub tranzytu ustawionej dla niektórych towarów. 

4. Jednostki wojskowe danego państwa, które pełnią służbę wojskową w międzynarodowych siłach zbrojnych. 

Słowo kontyngent obecnie najczęściej używa się w stosunku do ostatniego punktu, czyli do jednostek wojskowych działających poza granicami kraju, z którego pochodzą. 

kontyngent wojskowy

Ze słowem kontyngent związane są również pochodne tego słowa, jak np. kontyngentować, czyli wyznaczać, nakładać kontyngent, egzekwować kontyngent. 

...