pytanie zadane 26 lutego 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy
Jakie są języki programowania?

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lutego 2016 przez użytkownika

Język programowania to język komputerowy pozwalający porozumiewać się ludziom z komputerami. Jest to sposób zapisu poleceń użytkownika, które potem są tłumaczone z wykorzystaniem specjalnego programu na stosowany w komputerze kod. Kod ten nosi nazwę kompilatora

język programowania

Komputery mogą przetwarzać informacje tylko w postaci ciągu liczb, a tak zapisane informacje są praktycznie nie zrozumiałe dla człowieka. 

Istnieje wiele języków, które wykonują różne zadania. Najbardziej popularnym językiem programowania jest BASIC. Łatwo jest się go nauczyć. Innymi znanymi językami są: Pascal (cele dydaktyczne) czy COBOL (biznes, programy finansowe). 

...