pytanie zadane 26 lutego 2016 w Informatyka przez użytkownika Gość
Jakie są języki programowania?

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lutego 2016 przez użytkownika

Język programowania to język komputerowy pozwalający porozumiewać się ludziom z komputerami. Jest to sposób zapisu poleceń użytkownika, które potem są tłumaczone z wykorzystaniem specjalnego programu na stosowany w komputerze kod. Kod ten nosi nazwę kompilatora

język programowania

Komputery mogą przetwarzać informacje tylko w postaci ciągu liczb, a tak zapisane informacje są praktycznie nie zrozumiałe dla człowieka. Dzięki językom programowania tworzy się programy i aplikacje na właściwie wszystkie bardziej zaawansowane urządzania elektroniczne, nie tylko na komputery i smartfony.

Właściwie wszystkie strony internetowe (również i ta, którą czytasz), została napisana/stworzona za pomocą jakiegoś języka programowania.

Program napisany w dowolnym języku ma postać kodu źródłowego, który po przetworzeniu (kompilacji) wykonuje polecenia na urządzeniu. Natomiast użytkownik widzi już gotowy wynik programowania.

Tak wygląda przykładowy kod źródłowy w języku PHP, losowej webowej aplikacji open source:

$checksums = get_core_checksums( $wp_version, isset( $local_package );
 if ( ! is_array( $checksums ) ) {
 return false;
 }
 foreach ( $checksums as $file => $checksum ) {
 // comments
 if ( 'content' == substr( $file, 0, 10 ) ) {
 continue;
 }
 if ( ! file_exists( ABSPATH . $file ) || md5_file( ABSPATH . $file ) !== $checksum ) {
 return false;
 }
 }


Na świecie występuje kilkadziesiąt języków programowania. Najpopularniejsze z nich to:

 • C/C++/C#
 • Java
 • PHP
 • Python
 • SQL
 • JavaScript
 • Visual Basic
 • Assembler
 • Perl
 • Ruby
 • Swift
...