pytanie zadane 8 listopada 2020 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 8 listopada 2020 przez użytkownika

Słowacja to kraj położony w Europie Wschodniej, graniczący z Polską, Czechami, Austrią, Węgrami i Ukrainą. Hymn Słowacji nosi tytuł: "Nad Tatrou sa blýska" ("Nad Tatrami się błyska"):

Nad tatrami błyska się
gromy dziko biją.
Wstrzymajmy je, bracia,
z pewnością przestaną,
Słowacy ożyją.

Ta Słowacja nasza
mocno do dziś spała.
Ale błyski gromu
krzyczą głośno do niej,
aby się zbudziła. 

Powstał w 1993 roku. 
Słowa napisał Janko Matúska. 

Słowacja tworzyła niegdyś jedno państwo wraz z Czechami - Czechosłowację. Rozdzielenie na obecne dwa państwa, czy na Czechy i Słowację nastąpiło w 1993 roku. Wtedy również Słowacja weszła wraz z Polską do Unii Europejskiej. 

...