pytanie zadane 1 listopada 2020 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 listopada 2020 przez użytkownika

Maroko to państwo afrykańskie, graniczące z Hiszpanią, Algierią i Saharą Zachodnią oraz z Oceanem Atlantyckim. Hymn Maroka nosi tytuł "Al-Nashid al-Sharif" ("Pieśń sharifa"):

Fontanno Wolności
Źródło Światłości
Kraju, gdzie spotykają się
suwerenność i bezpieczeństwo,
Bezpieczeństwo i suwerenność,
obyście zawsze się tu łączyły!
Żyłeś wśród narodów,
Jako przestrzeń najwyższego
Wypełniając każde serce,
Wyśpiewany przez wszystkie języki,
Twój obrońca powstał
I odpowiedział na twe wezwanie.
Duchem, ciałem
Odniesiono zwycięstwo.
W moich ustach i w mojej krwi
Twój wiatr wzniecił światło i ogień.
Dalej! Bracia moi,
Podążajmy ku najwyższemu!
Oznajmijmy światu,
Że jesteśmy gotowi.
Żyjemy tu wedle credo:
Bóg, Ojczyzna i Król. 

Powstał w 1956 roku. 
Słowa napisał Ali Squalli Houssaini. 
Muzykę skomponował Léo Morgan. 

Maroko stało się państwem niepodległym w 1956 roku. W roku 1961 otrzymało ono nową konstytucję. Obecny tekst hymnu powstał dopiero w 1969 roku. 

...