pytanie zadane 27 września 2020 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 września 2020 przez użytkownika

To afrykańskie państwo jakim jest Niger graniczy z takimi państwami jak: Mali, Burkina Faso, Benin, Nigeria, Czad, Libia i Algieria. Hymn Nigru nosi tytuł: 'La Nigerienne' ('Nigerka'):

Wobec wielkiego potężnego Nigru,
Który czyni naturę piękniejszą,
Bądźmy dumni i wdzięczni
Za naszą nową wolność!
Unikajmy próżnych konfliktów
Aby oszczędzić naszą krew,
I niech chwalebne akcenty
Naszej rasy wolnej od obcego panowania!
Wznoszą się jednym zrywem
Aż do olśniewającego nieba,
Gdzie czuwa jej nieśmiertelna dusza
Która uczyni kraj większym!
Powstań! Nigrze! Powstań!
Niech nasze owocne dzieło
Odmłodzi serce tego starego kontynentu!
Niech śpiew zostanie usłyszany
Na czterech krańcach świata
Jako krzyk ludu sprawiedliwego i mężnego.
Powstań! Nigrze! Powstań!
Na ziemi i na fali
Przy dźwięku tam-tamów
W ich narastającym rytmie,
pozostańmy zawsze zjednoczeni,
I niech każdy odpowie
Tej szlachetnej przyszłości
Która mówi nam: Naprzód!

Powstał w 1961 roku. 
Słowa napisał Maurice Albert Thiriet.
Muzykę skomponował Robert Jacquet i Nicolas Abel François Frionnet. 

Niger był swego czasu kolonią francuską, co do dziś widać po języku francuskim, który jest tu językiem urzędowym. Kraj ten uzyskał niepodległość w 1922 roku. 

...