pytanie zadane 25 lutego 2016 w Muzyka przez użytkownika Gość
Jakie są rodzaje, odmiany czy dziedziny akustyki?

1 odpowiedź

odpowiedź 25 lutego 2016 przez użytkownika

Akustyka to nauka o dźwięku i sposobach jego rozchodzenia się. Zalicza się ona do działu fizyki i techniki. Specjalista specjalizujący się w tej dziedzinie to akustyk

Obecnie wyróżnia się akustykę ogólną oraz wiele jej innych rodzajów. W akustyce ogólnej fale dźwiękowe rozchodzą się po liniach prostych, podobnie jak fale świetlne i mogą być pochłaniane lub odbijane w zetknięciu z jakąś przeszkodą. Jeśli pomieszczenie jest wysokie to fale dźwiękowe odbijają się od ścian lub od sufitu i wracają. Tak tworzy się echo pierwotnego dźwięku. Dźwięki te są słyszane przez kilka sekund albo całkiem nikną. 

gitara akustyczna

Najbardziej znaną odmianą akustyki ogólnej jest akustyka muzyczna. Dźwięki wydawane są wówczas przez takie instrumenty muzyczne jak m.in.: fortepian, gitara akustyczna, bęben, akordeon czy instrumenty dęte. 

Innymi odmianami akustyki, nie związanymi z muzyką są:

1. Akustyka fizyczna
W skład której wchodzi m.in. akustyka liniowa i nieliniowa, akustyka molekularna i kwantowa (badanie dźwięku, w którym istotne są zasady działania mechaniki kwantowej) oraz akustooptyka (optoakustyka). 

2. Geoakustyka
W skład której wchodzi m.in.: akustyka podwodna, morska, atmosferyczna, hydroakustyka (dziedzina ta bada fale akustyczne w wodzie) i astroakustyka (bada sprężyste właściwości materii gwiazd).

3. Akustyka słuchu
W skład której wchodzi m.in.: psychoakustyka (bada zjawiska percepcji dźwięku) czy akustyka fizjologiczna (bada fizjologię układu słuchowego).

4. Akustyka mowy
Bada strukturę głosu ludzkiego.  

5. Akustyka foniczna
Obejmuje ona dźwięki słyszalne przez człowieka, na częstotliwościach 20 Hz - 22 kHz. W tym przedziale występuje: akustyka mowy (wymieniona wyżej), akustyka muzyczna (muzyczne systemy dźwiękowe), akustyka cybernetyczna, elektroakustyka (łączy w sobie elementy akustyki i elektroniki) oraz akustyka wnętrz. 

6. Akustyka ultradźwięków
Która bada częstotliwości dźwięków większych od słyszalnych.

7. Akustyka infradźwięków
Która obejmuje dźwięki mniejsze takie od ułamków do kilku herców. 

8. Wibroakustyka
Akustyka przemysłowa, która zajmuje się procesami drganiowymi i akustycznymi jakie zachodzą m.in. w przyrodzie, technice, maszynach itp.

9. Akustyka okrętowa
Zajmuje się badaniem źródeł, emisji i propagacji drgań i hałasów dla konstrukcji kadłuba statku.

10. Bioakustyka
Bada wpływ fal akustycznych na żywe organizmy. Jej dziedziną jest akustyka biomedyczna, która natomiast zajmuje się badaniem fal akustycznych w medycynie. 

11. Elektroakustyka
Zajmuje się przetwarzaniem fal elektrycznych na prąd i na odwrót. Pomocne w tym są przetworniki elektroakustyczne.

12. Akustyka kryminalna
Bada sygnały akustyczne na potrzeby sądownictwa. Dotyczy ona m.in.: identyfikacji mówców, weryfikacji nagrań czy rejestracji badań na nośnikach dźwięku. 

...