seohost
pytanie zadane 29 czerwca 2020 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 30 czerwca 2020 przez użytkownika

Przed wyborami w czasie trwającej kampanii, mówi się również o ciszy wyborczej. O ile każdy z nas w większym lub w mniejszym stopniu wie czym jest cisza wyborcza, o tyle ja postanowiłam się trochę rozpisać na ten temat i wyjaśnić go dokładniej. 

Cisza wyborcza to przede wszystkim czas, w którym my jako obywatele Polski mamy możliwość przeanalizowania wszystkich za i przeciw i zastanowić się jakiego kandydata wybrać na wyborach. Cisza wyborcza rozpoczyna się na dobę przed głosowaniem , a kończy po zamknięciu lokali wyborczych, czyli po godzinie 21:00 w dniu wyborów. W czasie jej trwania, pod groźbą kary/grzywny nie można prowadzić jakiejkolwiek agitacji, czyli prowadzić działań mających na celu propagowanie haseł, zjednywanie ku sobie innych osób, rozdawanie ulotek, wygłaszanie przemówień czy udostępnianie i polubianie profili kandydatów startujących w wyborach na portalach społecznościowych. Cisza wyborcza dotyczy również telewizji, radia i gazet. 

Warto dodać, że na świecie są państwa, w których cisza wyborcza nie występuje. Należą do nich m.in.:

- Niemcy, które zrezygnowały z niej w 2005 roku, 
- Stany Zjednoczone,
- Irlandia,
- Wielka Brytania,
- Niemcy,
- Holandia,
- Belgia,
- Dania, 
- Szwecja,
- Finlandia,
- Estonia,
- Słowacja,
- Austria, 
- Bułgaria,
- Portugalia,
- Luksemburg,
- Cypr.

Na świecie są także takie kraje, gdzie cisza wyborcza trwa zdecydowanie dłużej niż w Polsce. Oto one:

- Honduras - 6 dni przed wyborami
- Czechy, Brazylia i Egipt - 48 godzin przed wyborami
- Litwa - 30 godzin przed wyborami
- Gwatemala - 36 godzin przed wyborami
 

- Włochy - 15 dni ciszy sondażowej (nie można publikować wyników sondażowych kandydatów),
- Luksemburg - 30 dni ciszy sondażowej (nie można publikować wyników sondażowych kandydatów),
- Hiszpania - 5 dni ciszy sondażowej (nie można publikować wyników sondażowych kandydatów).

...