seohost
pytanie zadane 19 maja 2020 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 maja 2020 przez użytkownika

Benin to małe, afrykańskie państwo mające powierzchnię 1/3 powierzchni Polski. Kraj ten ma bardzo ciekawą historię, a hymn Beninu nosi tytuł 'L'Aube Nouvelle' ('Świt nowego dnia'):

Niegdyś na jej wezwanie nasi przodkowie bez słabości
Potrafili z odwagą, entuzjazmem i pełni radości
Toczyć sławetne walki za cenę swojej krwi.
Idźcie i wy także, budowniczowie teraźniejszości,
Silniejsi w jedności, każdego dnia do zadań
Dla przyszłych pokoleń, budujcie bez wytchnienia.
Powstańcie, dzieci Beninu!
Wolność donośnym krzykiem,
Śpiewa przy blasku świtu,
Powstańcie, dzieci Beninu!
Gdy zewsząd wieje gniewu wiatr!
Bądź dumny, Benińczyku, i ze spokojną duszą,
Ufny w przyszłość, patrz na swoją flagę.
Jej zieleń niesie nadzieję odnowy;
Czerwień twych przodków wspomina odwagę;
A żółty obiecuje najcenniejsze skarby.
Powstańcie, dzieci Beninu!
Wolność donośnym krzykiem,
Śpiewa przy blasku świtu,
Powstańcie, dzieci Beninu!
Twe góry w słońcu, twe palmy, twa zieleń,
Drogi Beninie, wszędzie są twą żywą ozdobą
Twa ziemia daje wszystkim bogactwo owoców.
Beninie! Dziś, gdy twoi synowie są zjednoczeni,
W braterskim łączy ich nadzieja
Że ujrzą cię na zawsze szczęśliwego w obfitości.
Wolność głośnym krzykiem,
Śpiewa przy blasku świtu,
Powstańcie, dzieci Beninu!

Powstał w 1960 roku. 
Słowa napisał i muzykę skomponował ojciec Gilbert Jean Dagnon (duchowny katolicki). 

Pierwszym władcą Beninu był król Eweka I. Zarówno on jak i jego następcy słynęli z wprowadzania reform wzmacniających władzę centralną co pozwalało stworzyć owe imperium. Tak prężnie działające państwo kusiło Europejczyków by je odwiedzić i pierwsi z nich pojawili się tu pod koniec XV wieku. 

Benin pod koniec wieku XVII nazywał się królestwem Dahomej lub nazywano je Wybrzeżem Niewolniczym, bowiem zaczęli tu swoje zmiany wprowadzać kolejno Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy, handlując ludźmi, niewolnikami. Władcy Dahomeju nawiązali traktat z Francuzami, na którego mocy Dahomej wszedł w skład Francuskiej Afryki Zachodniej (Wspólnoty Francuskiej od lat 50. XX wieku). Państwo Dahomej stało się niepodległe w 1960 roku i od tego czasu nazywał się Benin.  

...