seohost
pytanie zadane 30 kwietnia 2020 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 30 kwietnia 2020 przez użytkownika

Najwyżej położoną wsią w Europie jest wieś Bochorna leżąca na wysokości 2345 m n.p.m. Wieś ta znajduje się w Gruzji w Tuszetii. 

By dostać się do wsi Bochorna należy przebyć drogę prowadzącą przez strome zbocza górskie, krętą i wąską ścieżką bez asfaltu. Mimo to jeżdżą po nie samochody, ale z prędkością nie większą niż 15 km/h. Swoją drogą jest to jedna z dziesięciu najniebezpieczniejszych dróg świata.

Wieś Bochorna składa się z kilku domków, a właściwie chałup ustawionych na zboczu górskim. W domach nie ma prądu oraz ciepłej wody, mimo, że energia jest zapewniana przez panele słoneczne, które znajdują się w centrum wsi. 

Co ciekawe to zimą we wsi mieszka tylko jedna osoba, a reszta mieszkańców na czas tej pory roku schodzi do niżej położonych domków. Jednak, by miejsce to zasługiwało na miano najwyżej położonej wsi, musi być zamieszkiwane przez cały rok, dlatego w zimę jest zamieszkiwane chociaż przez tą jedną osobę. Prowiant na czas zimy jest dostarczany jej za pomocą helikoptera.  

...