pytanie zadane 23 kwietnia 2020 w Programowanie przez użytkownika Gość
Potrzebuje skryptu w php, który za pomocą pętli while (no chyba że można czym innym) stworzy mi ustawioną przeze mnie liczbą zmiennych z kolejnymi numerkami. Może być przedstawiona filozofia, resztę sobie podstosuje pod swój kod.

1 odpowiedź

odpowiedź 23 kwietnia 2020 przez użytkownika

Możemy to wykonać najlepiej właśnie pętlą while. Poniżej listing skryptu w php:

<?php

$nr = 1;
while ($nr <= 10) { //Ile zmiennych ma zostać stworzonych
$zmienna = 'zmienna'.$nr;
$nr++;

echo '$'.$zmienna.'<br>';
}

?>

I teraz tak. Do zmiennej $nr ustawiamy od jakiego numeru ma tworzyć zmienne. W wierszu z while ustalamy ile zmiennych (pętli) ma utworzyć, w przykładzie jest dziesięć.

Następnie do naszej $zmienna dodajemy numer i dodajemy $nr++, który będzie nam powiększał liczbę w zmiennej $nr o jeden.

Ostatnie polecenie wyświetli nam na ekranie 10 zmiennych, każdy o innym kolejnym numerze. Po uruchomieniu skryptu taki będzie wynik:

$zmienna1
$zmienna2
$zmienna3
$zmienna4
$zmienna5
$zmienna6
$zmienna7
$zmienna8
$zmienna9
$zmienna10

Oczywiście zmiennych nie trzeba wyświetlać na monitorze, tylko od razu używać pozostałej części skryptu.

...