pytanie zadane 19 lutego 2020 w Fauna i flora przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lutego 2020 przez użytkownika
edycja 23 stycznia 2023 przez użytkownika

Z pewnością nie jedna osoba z was widziała kiedykolwiek grzyb rosnący na drzewie. To właśnie huba, czyli owocnik grzybów nadrzewnych. Prócz drzew huby porastają również pniaki, kłody, a nawet płoty. 

huba rosnąca na drzewie

Huba jest pasożytem i zazwyczaj przyrasta do swojego żywiciela jedną stroną, bokiem. Huba prócz tego tego, że może być pasożytem, czyli mieszkać na żyjącym drzewie, może także być saprotrofem, czyli mieszkać na obumarłym drzewie, konarze itp. Natomiast zawsze huby pojawiają się na drzewach, które są chore bądź zainfekowane, nigdy nie żerują na zdrowej roślinie, chyba, że owa roślina posiada jakieś rany. Rany mogą powstać chociażby poprzez silne porywy wiatru, drapieżniki, odłamujące się gałęzie czy śnieg. 

Ważne jest to, że nie jest to taki zwykły, znany nam grzyb, ponieważ nie posiada trzonu i kapelusza, a jedynie sam kapelusz i to też nie w pełni okrągły, gdyż tak jak wspomniałam, przyrasta bokiem do danej powierzchni. Sama huba jeśli chodzi o jej powierzchnię może być zarówno gładka, jak i chropowata, guzkowata, pofałdowana itp. 

Ogólnie huby w ekosystemie pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ zapewniają niezbędny dla życia na Ziemi obieg materii, ale jeśli chodzi o leśnictwo to pełnią one wiele szkód, gdyż powoduje straty w drzewie. W ekosystemie huby rozkładają wszystkie składniki drewna, by powstała biaława zgnilizna drewna. 


Najbardziej znanym gatunkiem huby jest hubiak pospolity, który rośnie na drzewach stojący oraz leżących. 

hubiak pospolity

Ma on kapelusz zawsze zwrócony góra w kierunku słońca. Dlatego też łatwo można policzyć ile on ma lat. Jak to zrobić? Roczne przyrosty tej huby odkładają się jedne pod drugim, dlatego co przyrost to jeden rok życia huby. Na tej podstawie możemy policzyć również wiek drzewa, które się przewróciło, tzn. ocenić kiedy ono się przewróciło. Grzyb rośnie zawsze kapeluszem do góry, więc po przewróceniu się drzewa przyrosty będą odrastały pod kątem 90o w porównaniu do wcześniejszych przyrostów. 

Kapelusz hubiaka pospolitego może mieć nawet 50 cm średnicy i kolor gliniasty (u młodych okazów) lub czarny, szary (u okazów starszych). Zawsze jednak brzeg kapelusza jest biały i tępy. Hubę tę możemy spotkać w całym naszym kraju, ale również w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Drzewa na jakich się znajduje to głównie topole i brzozy. 

Co ciekawe w Polsce grzyb ten należy do grzybów niejadalnych, ale je się go w Chinach (robiono z niej wywar wzmacniający) i Rosji. Poza tym kiedyś z hubiaka robiono kapelusze i kamizelki. 

...