pytanie zadane 18 lutego 2020 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 18 lutego 2020 przez użytkownika

Paragwaj powstał w połowie XVI wieku, gdy na te ziemie dotarli Hiszpanie i założyli osadę Asunción (obecnie jest to stolica państwa). Hiszpanie osiedlili się na tyle na tych terenach, że wzrosła też populacja ludności. Dziś około 95% mieszkańców Paragwaju ma metyskie korzenie. Pieśń Paragwaju nosi tytuł 'Paraguayos, Républica o muerte' ('Paragwajczycy, Republika albo śmierć'). Poniżej pierwsza zwrotka i refren:

Do narodów Ameryki, nieszczęśliwej,
berłem przez trzy stulecia uciskanej,
Pewnego dnia dumnie powstając,
Dość! Powiedziała... i berło zniszczyła.
Nasi ojcowie, walcząc, wspaniali
nakreślili swoją wojenną chwałę,
i rozbity dostojny diadem,
wznieśli tryumfalną czapkę wolności.

Paragwajczycy, Republika albo śmierć!
Nasz zapał dał nam wolność:
nie istnieją ciemiężnicy ni niewolnicy
tam, gdzie króluje jedność i równość.

Powstała w 1934 roku.
Słowa napisał Francisco Esteban Acuña de Figuerora, który napisał również słowa hymnu Urugwaju.
Muzykę skomponował Francisco José Debali, który również stworzył muzykę do hymnu Urugwaju.

Natomiast w roku 1933 zarówno słowa jak i muzykę hymnu zrewidował kompozytor Rembert Giméneza i od tego roku używa się jego słów i muzyki śpiewając hymn. 

Obecna nazwa tego kraju, czyli Paragwaj nie moa swojego dokładnego pochodzenia, a tym samym znaczenia. Jest kilka hipotez mówiących o tym, że nazwa ta wzięła się od:

- rzeki Paragwaj, która przepływa przez ten kraj,

- 'wody Payagua', czyli plemienia, które zamieszkuje lokalne tereny,

- paragua, czyli 'koronowa rzeka', 'woda idąca do oceanu'. 

...