pytanie zadane 17 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 stycznia 2016 przez użytkownika

Poniżej wszystkie dostępny tryby szyfrowania dostarczone przez mcrypt:

Tryb Wektor początkowy (WP) Opis trybu
ECB
(ang. electronic code book)
nie Tłumaczy bloki danych. Jest odpowiedni do małych
bloków danych, które nie są oczywiste, takie jak inne
 klucze. Najlepiej nie używać go do tekstu, gdyż jest wysoka częstotliwość występowania liter
 i interpunkcja mogą być użyte do złamania szyfrowania. 
CBC
(ang. cipher block chaining)
opcjonalnie Jest silniejszym trybem od poprzedniego i dobrze nadaje się
do użycia z danymi tekstowymi
CFB
(ang. cipher feedback)
tak Podobnie jak dwa powyższe jest najbardziej
odpowiedni dla krótkich bloków danych
OFB
(ang. output feedback)
tak OFB jest bardzo podobny do CFB, z tym że zaprojektowano
go tak, aby był bardziej skuteczny, gdy napotka
błędy w pobieranych danych wejściowych


 

Najpopularniejsze algorytmy szyfrowania dostępne w rozszerzeniu MCrypt:

Nazwa stałej
(algorytm)
Rozmiar
klucza
Rozmiar
bloku
MCRYPT_3DES
(Potrójny DES)
168 64
MCRYPT_THREEWAY
(3way)
96 96
MCRYPT_BLOWFISH
(Blowfish)
do 448 64
MCRYPT_CRYPT
(Szyfrowanie unikowe)
104 8
MCRYPT_DES
(DES)
56 64
MCRYPT_GOST
(Sowiet Gosudarswiennyj)
256 64
MCRYPT_IDEA
(International Data
Encryption)
128 64
MCRYPT_SERPENT
(Serpent)
128, 192
lub 256
128
MCRYPT_TWOFISH
(Twofish)
128, 192
lub 256
128
 


 

Tryby szyfrowania wspierane przez rozszerzenie MCrypt:

nazwa stałej opis
MCRYPT_MODE_ECB Tryb książek elektronicznych
MCRYPT_MODE_CBC Tryb łańcuchowego łączenia bloków
MCRYPT_MODE_CFB Tryb sprzężenia zwrotnego szyfrowania
MCRYPT_MODE_OFB Tryb sprzężenia zwrotnego wyjścia z 8 bitami sprzężenia
MCRYPT_MODE_NOFB Tryb sprzężenia zwrotnego wyjścia z liczbą bitów sprzężenia równą
rozmiarowi bloku algorytmu
MCRYPT_MODE_STREAM Tryb szyfrowania strumieniowego
 
...