pytanie zadane 4 lutego 2020 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 lutego 2020 przez użytkownika

W programie Word z pakietu MS Office jest bardzo ciekawa funkcja o nazwie WordArt, za pomocą której możesz dodać do pliku tekstowego graficzne napisy ozdobne.

W programach darmowego pakietu LibreOffice (nie tylko we Writerze) , jest również dostępna podobna funkcja o nazwie Fontwork. Dzięki tej funkcji możesz dodać do pliku ozdobne napisy o różnym kształcie, wypełnieniu i obwiedni liter.

Galerię Fontwork w Writerze wywołujemy wchodząc w menu Wstaw -> Fontwork...

fontwork w writer 

Jeśli masz aktywną zakładkę Rysunek na pasku narzędzi, to ikonkę (duża litera F) Fontwork możesz znaleźć na dole programu.

Po uruchomieniu funkcji, otworzy nam się okienko galerii Fontwork z szablonami ozdobnych napisów

galeria fontwork w libreoffice 

Po wybraniu wzoru i kliknięciu OK, w dokumencie zostanie umieszczony napis Fontwork. Aby edytować sam napis, należy kliknąć na niego dwa razy i zmienić napis na swój.

Tak to będzie wyglądać

napis w fontwork

Jak widać po zaznaczeniu napisu, na dole programu wyświetlą się dodatkowe opcje ustawień Fontwork na pasku. Za ich pomocą możesz dowolnie formatować napis, zmieniając kształt, wyrównanie, odstępy między literami, perspektywę. Można też dodać efekty 3D napisów.

Jak widać funkcja Fontwork przyda się przy tworzeniu loga jak i różnych rodzajów zaproszeń czy plakatów, bez używania dodatkowych programów graficznych.

...