pytanie zadane 2 lutego 2020 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 2 lutego 2020 przez użytkownika

Zjawisko Pareidolii (Pareidolia) polega na dopatrywaniu się znanych kształtów w zupełnie przypadkowych szczegółach przedmiotów czy zjawisk przyrody. Jest to swego rodzaju pojęcie związane z procesem psychicznych, choć występuje u ludzi przy pełnej świadomości obserwatora. Samą interpretację danego kształtu podsuwa własny umysł, który automatycznie pomaga nam rozpoznawać kształty znanych rzeczy.

Pareidolia występuje dość często w naszym życiu. Często np. w kształcie chmur dostrzegamy różne postacie, zwierzęta lub przedmioty. Również w wielu innych przedmiotach powszechnego użytku, widzimy zarysy twarzy czy inne znajome kształty.

Chyba najbardziej znanym przykładem zjawiska pareidolii jest Twarz na marsie:

twarz na marsie
Domena publiczna, Viking 1, NASA

Zdjęcie zostało zrobione przez jedną z misji marsjańskich i od razu zostało okrzyknięte rzeźbą lub pomnikiem zbudowanym przez Marsjan i przedstawia twarz podobną do ludzkiej. Oczywiście późniejsze badania tego wzniesienia terenu udowodniły, że jest to raczej przypadkowe uformowanie skał i gra cieni.

Najczęściej pareidolia na różnych przedmiotach jakie widzimy przypomina kształt twarzy, czyli patrzymy na coś i widzimy coś co przypomina oczy i usta. Nasz mózg odczytuje te znaki i widzimy czyjąś twarz. Co więcej zdarza się, że przypisujemy danej rzeczy ludzkie cechy i nadajemy mu cechy charakteru (np. czy dana rzecz wydaje nam się smutna, wesoła, zła, straszna itp.). Zjawisko pareidolii było przedstawione m.in. w filmie "Cast Away. Poza światem" z Tomem Hanks'em w roli głównej, gdzie dopatrzył się on twarzy na znalezionej wcześniej piłce do siatkówki. Piłka ta towarzyszyła później bohaterowi do końca filmu. 

Najbardziej powszechnym i obecnie często używanym znakiem wyrażającym 'buzię' są emotikony. Do najpopularniejszego z nich należy emotka uśmiechniętej buźki, utworzona z dwukropka i nawiasu 

  :) 


Zjawisko pareidolii wykorzystywane jest również w psychologii, przy poddawaniu pacjentów testowi Rorschacha. Polega ono na przedstawianiu badanemu postrzępionych, symetrycznych plam na kartkach. Badany musi stwierdzić co dana plama mu przypomina.

komentarz 24 stycznia 2021 przez użytkownika Gość
Taki przykładów można podawać więcej, np, patrząc na chmury często można dostrzec podobieństwo do innych przedmiotów lub postaci. Tylko nie wiedziałam że się tak to nazywa...
...