pytanie zadane 2 lutego 2020 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 2 lutego 2020 przez użytkownika

Zjawisko Pareidolii (Pareidolia) jest pojęciem procesu psychicznego występującego
 u ludzi. Polega ono na dopatrywaniu się w zupełnie przypadkowych szczegółach przedmiotów czy zjawisk przyrody, jakich konkretnych znanych kształtów. Zjawisko odbywa się najczęściej przy pełnej świadomości obserwatora, a samą interpretacje danego kształtu podsuwa własny umysł, który automatycznie pomaga nam rozpoznawać kształty znanych rzeczy.

Pareidolia występuje dość często w naszym życiu. Często np. w kształcie chmur dostrzegamy różne postacie, zwierzęta lub przedmioty. Również w wielu innych przedmiotach powszechnego użytku, widzimy zarysy twarzy czy inne znajome kształty.

Chyba najbardziej znanym przykładem zjawiska pareidolii jest Twarz na marsie:

twarz na marsie
Domena publiczna, Viking 1, NASA

Zdjęcie zostało zrobione przez jedną z misji marsjańskich i od razu zostało okrzyknięte rzeźbą lub pomnikiem zbudowanym przez marsjan i przedstawia twarz podobną do ludzkiej. Oczywiście późniejsze badania tego wzniesienia terenu udowodniły, że jest to raczej przypadkowe uformowanie skał i gra cieni.

Zjawisko pareidolii wykorzystywane jest również w psychologii, przy poddawaniu pacjentów testowi Rorschacha. Polega ono na przedstawianiu badanemu postrzępionych, symetrycznych plam na kartkach. Badany musi stwierdzić co dana plama mu przypomina.

...