pytanie zadane 8 sierpnia 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 sierpnia 2015 przez użytkownika

Produkt Narodowy Brutto, czyli PNB to całkowita wartość wszystkich towarów i usług w danym roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 

Przy czym pomija się dochody obcokrajowców w danym państwie. 

Wzór na obliczenie PNB to: 

PNB = K + I + G + En + Dn

 

gdzie,

K = konsumpcja

I = inwestycje

G = wydatki rządowe

En = eksport netto ( eksport - import)

Dn = dochód netto obywateli za granicą. 

komentarz 9 sierpnia 2015 przez użytkownika anonimowy
U nas częściej występuje skrót PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto ;)
...