seohost
pytanie zadane 7 stycznia 2020 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 stycznia 2020 przez użytkownika

Żeby zmienić adresy DNS w systemie Windows 10, trzeba zrobić to trochę inny sposób niż w starszych systemach Microsoftu. Zmianę serwerów DNS w Windows 7, dokonuje się przez klasyczny panel sterowania, natomiast w najnowszym systemie można to zrobić poprzez nowe ustawienia.

Wchodzisz w Menu Start -> Ustawienia -> Sieć i internet. Następnie wybierasz opcję Zmień właściwości połączenia i wyszukaj niżej Ustawienia protokołu IP, pod którymi będzie znajdować się przycisk    Edytuj   .

Otworzy się okienko w którym możesz sprawdzić jakie masz wpisane serwery DNS w aktywnym połączeniu sieciowym.

zmiana serwerów dns w windows 10 

W polach Preferowany serwer DNSAlternatywny serwer DNS wpisujesz obydwa adresy serwerów - podstawowy i zapasowy. Najczęściej w tych polach wpisuje się standardowe adresy DNS Orange, ale można również użyć alternatywnych dostarczanych przez google lub OpenDNS.

...