seohost
pytanie zadane 3 grudnia 2019 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 grudnia 2019 przez użytkownika

Drzewa to 'zielone płuca' Ziemi. Dają nam schronienie przed upałami, deszczami, pomagają w tworzeniu się tlenu i oczyszczaniu powietrza, a także są skuteczną metodą drzewoterapii. Z wycinką ich najczęściej spotykamy się, gdy są one chore lub bardzo stare, ale czasem wycina się też zupełnie zdrowe drzewa. Czy jest to jednak dozwolone? 

rządek wierzb

W tej kwestii należy dokładnie zapoznać się z przepisami, natomiast na pewno nie wolno wycinać drzew kiedy:

1. Nie zgłosimy chęci wycięcia drzewa w urzędzie. 
Dotyczy to również gruntów, których jesteśmy właścicielami. Chcąc wyciąć drzewo z naszej działki musimy to zgłosić jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemie przekracza ustawowe normy:

- 80 cm - topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty,
- 65 cm - kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa i platan klonolistny,
- 50 cm - pozostałe gatunki drzew. 

2. Znajdują się w pasie drogowym.
Chodzi tu bardziej o drogowców, którzy również muszą mieć zezwolenie na wycinkę drzew, a nie mogą wycinać sobie czego chcą i jak chcą. Wycina się zazwyczaj drzewa z pasa drogowego, które zasłaniają widok lub go ograniczają (zwłaszcza te po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach). 

3. Zaczyna się ich okres lęgowy.
Okres lęgowy drzew trwa od 1 marca do 15 października i wówczas drzew nie wolno wycinać, na których ptaki uwiły sobie gniazdo lub zostały zamontowane na nim budki lęgowe. Nie można też wyciąć drzew i krzewów, które sąsiadują z nimi. 

4. Znajdują się pod ochroną.
Do drzew będących pod ochroną należą m.in.: cisy, limby, brzozy ojcowskie, wierzby lapońskie, kosodrzewina, sosna błotna. Dotyczy to również sytuacji, gdy na drzewie (jego korze, konarach, pniu) znajdują się chronione gatunki grzybów czy porostów lub chronione owady jak chrząszcz zwany pachnica dębowa.

5. Stanowią one pomnik przyrody.
Na takich drzewach zawieszona jest specjalna tabliczka z napisem 'Pomnik przyrody'

6. Drzewa znajdują się na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego.
Wtedy też prócz drzew i krzewów, nie wolno wycinać i zrywać kwiatów oraz grzybów.

...