pytanie zadane 10 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 10 stycznia 2016 przez użytkownika

Typy uprawnień i ich zakres w MySQL:

Przywilej Globalny Baza danych
ALL
ALTER
CREATE
CREATE TEMPORARY TABLE
DELETE
DROP
EXECUTE
FILE
INDEX
INSERT
LOCK TABLES
PROCESS
REFERENCES
RELOAD
REPLICATION CLIENT
REPLICATION SLAVE
SELECT
SHOW DATABASES
SHUTDOWN
SUPER
UPDATE
USAGE
GRANT OPTION

Przywilej Tabela Kolumna
ALL
ALTER
CREATE
CREATE TEMPORARY TABLE
DELETE
DROP
EXECUTE
FILE
INDEX
INSERT
LOCK TABLES
PROCESS
REFERENCES
RELOAD
REPLICATION CLIENT
REPLICATION SLAVE
SELECT
SHOW DATABASES
SHUTDOWN
SUPER
UPDATE
USAGE
GRANT OPTION
...