pytanie zadane 27 września 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 września 2019 przez użytkownika

Formą wypracowania stosowaną w szkołach jako sposób wypowiedzi pisemnej jest również list. Jest to najbardziej rozpowszechniona forma, dlatego też pisanie listów jest ważne i każdemu przydatne. 

W liście bardzo ważne jest to kto jest nadawcą (ten kto pisze list), a kto adresatem (inaczej odbiorca, odbierający list) i jak adresować kopertę. W liście wyróżnia się:

- nagłówek,

- krótkie wprowadzenie,

- rozwinięcie,

- zakończenie,

- podpis. 

Poza tym list musi zawierać datę, oraz nazwę miejscowości pisaną przed datą. List zaczynamy pisać wielką literą i zwrotem np. 'Droga ...', 'Kochana ...', 'Szanowna ...' itp. Pamiętamy tez o akapitach, zwrotach grzecznościowych pisanych wielką literę (Ty, Tobie, Twojej Mamie itp.). We właściwej części listu piszemy wszystkie informacje, które chcemy przekazać, prośby. Wszystko piszemy grzecznie i uprzejmie, nie zbyt zwięźle, ale też nie na wiele stronic i nie za drobiazgowo, by nie zanudzić adresata. Na końcu listu piszemy pozdrowienia, potem pożegnanie i podpis, który powinien być czytelny. 

...