pytanie zadane 27 września 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 września 2019 przez użytkownika

Do pisemnych form wypowiedzi należy też rozprawka. Jest to trudna, jak nie najtrudniejsza forma wypowiedzi do napisania. Dlaczego? Ponieważ wymaga się od niej dokładnej analizy tematu, samodzielnych sądów i rozważań. 

Rozprawka zaczyna się od tematu, który stanowi przeważnie jakieś pytanie lub problem, na który trzeba znaleźć odpowiedź. Gdy już będziemy mieli temat, należy zgromadzić informacje, fakty, dowody, dzięki którym uzasadnimy swoją słuszność. Rozprawka będzie więc polegała na wyjaśnianiu, uzasadnianiu i wnioskowaniu.

Pisząc rozprawkę, każdą nową myśl zaczynamy od nowego akapitu. Można w treści zamieszczać również cytaty, ale lepiej ich nie nadużywać. Mają one stanowić jedynie pomoc w argumentacji. 

Wstęp, formułowanie tezy możemy zacząć od słów: Celem moich rozważań jest… lub Porównanie zacznę od przedstawienia postaci... lub Mottem swoich rozważań chcę uczynić słowa… lub Postaram się przedstawić swoje refleksje na temat… lub Od dawna nurtował mnie problem... lub Moja teza brzmi…


Najczęstszymi błędami popełnianymi w pisaniu rozprawki są:

- niezrozumienie tematu,

- powtarzanie tych samych słów, zwrotów, argumentów,

- używanie niewłaściwych argumentów, nie popierających sądów piszącego,

- brak znajomości materiału (za mało rzeczowych argumentów, cytatów, brak wniosków),

- zbyt dużo cytatów, a za mało własnych opinii. 

...