pytanie zadane 27 września 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 września 2019 przez użytkownika

Na wypracowania pisane w szkole, składają się sprawozdania. Choć każdy mniej więcej wie czym są, to ja przybliżę temat i napiszę jak powinno ono wyglądać. Sprawozdanie to nic innego jak zrelacjonowanie faktów i wydarzeń, w których się uczestniczyło lub które się widziało. Opisuje się wszystkie fakty lub jedno wybrane zdarzenie, które było najciekawsze, najważniejsze itp. Prócz tego, że w sprawozdaniu opisujemy coś co widzieliśmy, ważnej jest też opisanie własnego zdania na ten temat, własnych emocji, własnej oceny. 

W literaturze polskiej wyróżnia się trzy rodzaje sprawozdań:

1. Reportaż - najbardziej powszechny, gdzie opisujemy wrażenia z wycieczki, imprezy i innych wydarzeń. Wówczas my jako uczniowie relacjonujemy dane zdarzenie, w którym uczestniczyliśmy, wyjaśniamy je i opisujemy jakie uczucia nam towarzyszyły. 

2. Sprawozdanie z lektury, audycji telewizyjnej, muzycznej, radiowej - tu podczas relacjonowanie wyróżnia się część:

- informacyjną, gdzie informujemy o tym co jest przedmiotem sprawozdania np. w przypadku książki podajemy: tytuł i autora, gatunek literacki, temat i główną problematykę, zaś w przypadku sztuki teatralnej podajemy: tytuł i autora, nazwę teatru, nazwisko reżysera i kompozytora,

- krytyczną, gdzie omawia się ze szczegółami dany utwór literacki, muzyczny, plastyczny bądź inny, a następnie opisuje się własną (subiektywną) ocenę dzieła oraz uzasadnia ją. Trzeba tu wybrać najważniejsze sprawy, a szczegóły pomijać.  

3. Sprawozdanie z lekcji, apelu, zebrania itp. - jest podobne do protokołu i przedstawia się w nim wydarzenia w takiej kolejności w jakiej następowały po sobie. Odtwarza się przy tym wszystkie fakty, bez wyrażania własnych sądów, jest to sucha relacja. W sprawozdaniach znajduje się dużo pojedynczych zdań.


Najczęstszymi błędami w pisaniu sprawozdania są:

- pominięcie najważniejszych wydarzeń, a opisywanie tych podrzędnych,

- dokładne streszczenie np. książki, zamiast sprawozdania z niej,

- brak własnych sądów, własnej oceny,

- pomijanie uzasadnienia własnego zdania (pomijanie motywacji). 

...