pytanie zadane 26 sierpnia 2019 w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 sierpnia 2019 przez użytkownika

Europarlament, Parlament Europejski jest najważniejszym organem Unii Europejskiej. Ma on swoje siedziby w trzech europejskich miastach:

1. Strasburg we Francji - siedziba oficjalna; to właśnie tu w ciągu roku odbywa się 12 głównych posiedzeń.

2. Bruksela w Belgii - tu odbywają się obrady komisji i grup politycznych.

3. Luksemburg w Luksemburgu (Wielkim Księstwie Luksemburgu) - tu mieści się administracja Europarlamentu. 

W Europarlamencie zbierają się przedstawicie wszystkich państw Unii i debatują nad różnymi ważnymi kwestiami. Przedstawiciele Ci wybierani są przez obywateli Wspólnoty co 5 lat. Głosować mogą obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia (Polska) w wyznaczonych w danym państwie lokalach wyborczych. Choć u nas obowiązek brania udziału w wyborach jest dobrowolny, to w takich krajach jak Belgia, Grecja, Cypr czy Luksemburg branie udziału w wyborach jest obowiązkowe. Co więcej, jeśli przebywamy w tym czasie (kiedy odbywają się wybory), w którymś z tych państw również mamy obowiązek zagłosowania. 
Nasz kraj reprezentuje w Europarlamencie 51 deputowanych. 

Parlament Europejski pełni w swojej roli trzy funkcje:

- prawodawczą, czyli uchwala przepisy prawne na podstawie wniosków Komisji Europejskiej,
- budżetową, gdzie razem z Radą UE zatwierdza roczny budżet Wspólnoty oraz przyjmuje tzw. ramy finansowe (obowiązują one przez 7 lat),
- nadzorczą, gdzie rozpatrywane są petycje obywateli. 

...