seohost
pytanie zadane 25 sierpnia 2019 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 25 sierpnia 2019 przez użytkownika

Mormorando, rzadziej zwane murmurando, to śpiewanie z zamkniętymi ustami. Jest to więc podobne do mruczenia, nucenia melodii bez śpiewu, z zamkniętymi ustami. Wykorzystuje się je zazwyczaj podczas śpiewu chóru, jako akompaniament dla śpiewu solisty. Najczęściej jest on oparty na głosce m, stąd nazwa mruczenie. 

Samo słowo mormorando pochodzi z języka włoskiego i znaczy dosłownie "mruczeć, szumieć". Słowo to można zastąpić w mowie i piśmie, polskim słowem "mruczando". Nazwa mruczando wzięła się z wiersza Jana Brzechwy "Kot w butach":

"...
Nie jestem Miś Puchatek,
Nie jestem Byk Fernando,
Ja jestem sobie kot,
Kot w butach na dodatek. Jak mruczę - to mruczando,
Mruczando - murmurando,
Bo jestem właśnie kot,
Kot w butach na dodatek."

komentarz 3 marca 2020 przez użytkownika anonimowy

Taka piosenka z mruczeniem z czego pamiętam była użyta w kultowym polskim filmie Jak rozpętałem II wojnę światową.

...