pytanie zadane 22 sierpnia 2019 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 22 sierpnia 2019 przez użytkownika

Wstęgę Möbiusa można bardzo łatwo zrobić z jednego kawałka kartki czy wstążki, ale pokaże to poniżej. Teraz trochę o tym co to właściwie jest wstęga Möbiusa? Fachowo jest to dwuwymiarowa zwarta rozmaitość topologiczna, nieorientowalna z brzegiem. Tak nazwali to twórcy wstęgi, czyli Johann Benedict Listing oraz August Möbius, od którego nazwiska wzięła się nazwa wstęgi. Obaj byli naukowcami i zajmowali się matematyką oraz astronomią. 

Möbius zanim odkrył wstęgę, a miało to miejsce w roku 1858 to wcześniej odkrył funkcję Möbiusa (rok 1831). 

By zrobić wstęgę Möbiusa należy skleić ze sobą końce paska papieru. Wcześniej trzeba jeden z końców obrócić o kąt 180o i dopiero skleić ze sobą końce, za pomocą taśmy. 

Wstęgę tę można również rozciąć wzdłuż linii środkowej w połowie szerokości i wówczas otrzymamy taką samą wstęgę, ale jeszcze raz dłuższą i dwukrotnie skręcona obręcz. 

Zaś rozcięcie jej wzdłuż linii środkowej w 1/3 szerokości, spowoduje, że otrzymamy dwie wstęgi: jedna węższa oraz drugiej dłuższej i splecionej dwukrotnie. 

Odwołania do wstęgi Möbiusa znaleźć można w symbolu recyklingu, czyli w zielonych strzałkach ułożonych na kształt trójkąta. Symbol ten widnieje na opakowaniach

strzałki mobiusa

Zaś jeśli ułożymy ją jeszcze inaczej, to przypomina ona symbol nieskończoności. Stworzył go matematyk i astronom angielski John Wallis. 

wstęga mobiusa - znak nieskończoności

...