seohost
pytanie zadane 21 sierpnia 2019 w Internet przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 21 sierpnia 2019 przez użytkownika

Subskrypcją nazywa się pobieranie od użytkowników Internetu e-maili, a następnie katalogowanie ich w bazach danych. 

Niegdyś pojęcie to odnosiło się do wyrażenia pisemnej zgody do nabycia czegoś, co następnie zostało wydrukowane/wyemitowane i było poprzedzone przedpłatą. Tak działo się m.in. w czasach PRL-u kiedy to trwały zapisy, czyli prowadzona była subskrypcja na np. encyklopedię lub słownik języka polskiego. Najczęściej liczba takich subskrypcji była ograniczona. w taki sposób osoba zapisująca się, stawała się subskrybentem/subskrybentką i otrzymywano wtedy talony subskrypcyjne. Dziś na podobne działania mówi się po prostu prenumerata, a czasopisma czy książki można zaprenumerować. 


Wyraz subskrypcja piszemy z -p w środku, natomiast subskrybent przez -b w środku i tak jest poprawnie. Słowo to pochodzi z łaciny i w oryginale jest to subscriptio, czyli piszemy subskrypcja. Jest to przymiotnik. 

Natomiast słowo subskrybować to już czasownik i tu sprawa ma się nieco inaczej. Słowo również pochodzi z łaciny subscribere i zawiera głoskę -b w środku, więc piszemy ją przez -b. 

Zaś słowa subskrybent, subskrybentka to rzeczowniki. Pochodzą one od łacińskiego imiesłowu subscribens, -entis i dlatego, że zawierają -b w środku, piszemy je również używając -b. 

komentarz 20 czerwca 2021 przez użytkownika anonimowy
Ja ostatnio zasubskrybowałem się do newslettera w jednej ze stron w internecie. Teraz dostaje informacje na maila z tematyki serwisu, który mnie interesuje. Świetna jest to sprawa.
...