seohost
pytanie zadane 10 sierpnia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 10 sierpnia 2019 przez użytkownika

Liczebnik 500 lub 600 powinno prawidłowo wymawiać się następująco:

- pieńćset, gdzie samogłoska nosowa ę przechodzi w ; potocznie można powiedzieć nawet pieńcet.

-sześset lub sześśet, gdzie występuje przedłużone ś; potocznie można powiedzieć nawet szejset

Obu podanych wyżej przykładów na pewno nie wymawia się literowo, czyli tak ja się je zapisuje, z dokładnymi głoskami ćs i śćs. Nie mówimy więc pięćset i sześćset. Taka wymowa uważana jest za niepoprawną przesadną, hiperpoprawną. 


Podobnie sprawa się ma również w liczebnikach takich jak: sześćdziesiąt, sześćdziesiąty, sześćdziesięcioro. Takie słowa artykuluje się w sposób uproszczony (z głoską ź zastępującą zbitkę głosek ść). Wymawiać więc będziemy:

- szeździesiont
- szeźdzesionty
- szeździesieńcioro
- szeździesińciolatek

...