pytanie zadane 7 sierpnia 2019 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 sierpnia 2019 przez użytkownika

Tytuł profesora w Polsce zdobywa osoba, która wcześniej nabyła tytuł doktora habilitowanego, jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia dydaktyczne. Taki tytuł nadaje prezydent. Obecnie w Polsce istnieje tytuł naukowy profesora i profesora sztuki

Ponadto istnieją też stanowiska profesorskie i do nich należą:

- profesor wizytujący, czyli profesor, który na stałe był pracownikiem innej uczelni,

- profesor uczelniany, czyli nauczyciel akademicki,

- profesor emeritus, czyli emerytowany profesor, przed przejściem na emeryturę, nadal pracujący na uczelni, ale też w prywatnych szkołach wyższych. 


Poza tytułem profesorskim, w Polsce są też inne tytuły i stopnie

I. Tytuł zawodowy
    1. Licencjat - studia I stopnia
    2. Magister, magister inżynier - studia II stopnia

II. Stopień naukowy
    1. Doktor - studia III stopnia
    2. Doktor habilitowany

komentarz 12 czerwca 2022 przez użytkownika anonimowy
No to jeszcze warto było wspomiec o profesorze zwyczajnym i nadzwyczajnym, które może  nie są stricte tytułami profesorskimi-naukowymi tylko raczej tytułami uczelnianymi, ale występują i w nazwie maja te slowo.
...