seohost
pytanie zadane 6 sierpnia 2019 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 sierpnia 2019 przez użytkownika

Trynidad i Tobago to dwie wyspy nazywane czasem "tęczowym krajem", gdyż znajdują się tu wspaniałe okazy flory m.in. orchidee, której jest tu 700 odmian. Hymn Trynidadu i Tobago nosi tytuł "Forged from the Love of Liberty" ("Stworzone z umiłowania wolności"):

Stworzone z umiłowania wolności
W ogniach nadziei i modlitwy
Z bezgraniczną wiarą w nasze przeznaczenie
Uroczyście oświadczamy:
Ramię w ramię stoimy,
Wyspy niebieskiego Karaibskiego Morza,
To jest nasza ziemia ojczysta
Oddajemy swe życie tobie.
Tutaj każde wyzwanie i rasa znajduje swoje miejsce
I niech Bóg błogosławi nasz ród.
Tutaj każde wyzwanie i rasa znajduje swoje miejsce
I niech Bóg błogosławi nasz ród.

Powstał w 1958 roku. 
Słowa napisał i muzykę skomponował Patrick Castagne (kompozytor i dyplomata z Gujany Brytyjskiej). 

Wyspy leżą tylko 11 km od Wenezueli w Ameryce Południowej na Oceanie Atlantyckim. Zostały one odkryte przez Krzysztofa Kolumba w 1498 roku. Hiszpanie, którzy zasiedlali te tereny wówczas uprawiali ***** i kakao. Najliczniej od czasów nowożytnych zasiedlają te tereny Anglicy (kolonia brytyjska), którzy utworzyli tu plantację trzciny cukrowej i cukru. Państwo to w roku 1962 uzyskało niepodległość. 

Dziś na wyspach społeczność posługuje się głównie językiem angielskim, ale używa się także chińskiego, francuskiego, hindi, hiszpańskiego i kreolskiego. 


Co ciekawe z wyspą Tobago, związana jest historia Polski, kiedy to w latach 1639-1693 stała się ona kolonią księstwa Kurlandii (księstwo to było lennem Rzeczypospolitej). 

...