pytanie zadane 6 sierpnia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 sierpnia 2019 przez użytkownika

Według poprawnej polszczyzny powinno być to twierdzenie "jest napisane". Widząc jednak jakiś napis na kartce czy tablicy potocznie w użyciu jest "pisze" np. Na tablicy piszę, że..., Co tu pisze...

Poprawnie jednak powinno się mówić "jest napisane", czyli np. Na tablicy jest napisane, że...., Co tu jest napisane...

Błędnie zwrot ten, czyli używając formę nieosobową czasownika pisać, używa się obecnie wszędzie. Zwracają się w ten sposób młodzi, ale i starsi użytkownicy polskiego języka. Trzeba wiedzieć jednak, że jest to uchybienie językowe. 

Poprawnie jest używać takich sformułowań jak: co tu jest napisane, na drzwiach było napisane, ale również w gazecie napisano, co tu napisano, co tu napisali, czyli z końcówką -no lub -li. 

...