pytanie zadane 5 sierpnia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 5 sierpnia 2019 przez użytkownika

Na naszej planecie jest mnóstwo zanieczyszczonych, zatrutych, smogowych miejsc. Niektóre znany bardziej, innych wcale. Dlatego też poniższa lista zapozna was z miastami świata, które są najbardziej zatrute. 

1. Peru - La Oroya
    Miasto górnicze jest ośrodkiem przemysłu wydobywczego oraz hutniczego. Powietrze          przez to jest skażone dwutlenkiem siarki, a w wodach znajduje się arszenik. Jest to              jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast świata. 

2. Rosja - Jezioro Karaczaj
    Jest to najbardziej radioaktywne jezioro na świecie, ponieważ w latach 50. XX wieku            trafiały do niego odpady z zakładów atomowych. Obecnie jeziora już nie ma, gdyż                wyschło, natomiast pył z dna jeziora przeniósł się do miasta Oziorsk. od 1990 roku              wokół dawnego jeziora wylewany jest beton, mający zmniejszyć skutki skażenia. 

3. Indie - rzeka Jamuna
    Rzeka ta emituje do atmosfery amoniak i siarkowodór, poprzez to, że spływają do niej          miliony ton ścieków przemysłowych rocznie. Jamuna stanowi główny dopływ Gangesu. 

4. Brazylia - stan Rondônia
    To płuca planety, składające się głównie z lasów deszczowych, gdzie rok rocznie traci          się ich 8000 km2 rocznie. Stan ten jest najbardziej wylesionym w całej Amazonii. 

5. Chiny - Linfen
     Niedaleko miasta znajdują się największe w Chinach ośrodki metalurgiczne,                         chemiczne, kopalnie oraz elektrownie. Czasem widoczność na ulicach bywa zerowa,           przez tak bardzo zanieczyszczone powietrze. Najbardziej zanieczyszczone miasto na       świecie i najgorsze  miasto globu.

 

6. Kosmos 
    Kosmos traktowany jest jak wysypisko, w którym znajduje się mnóstwo drobnego                  metalu, ale też nieczynne satelity. Takie odpady kosmiczne są niebezpieczne dla innych      aktywnych satelitów oraz innych statków kosmicznych. 

...