pytanie zadane 6 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy
Jakimi bazami danych mogę operować przez PHP?

1 odpowiedź

odpowiedź 6 stycznia 2016 przez użytkownika

W języku PHP możemy obsługiwać wiele rodzajów baz danych, ale niektóre w mniejszym zakresie od innych

Nazwa Typ Obsługa Licencja
Adabas D R ODBC komercyjna
DBA/DBM płaski plik warstwa abstrakcji open source, komercyjna
dBase P tylko import komercyjna
Empress R ODBC komercyjna
filepro P tylko import komercyjna
IBM DB2 R ODBC komercyjna
Informix R własna komercyjna
Interbase R własna komercyjna
MS Access R ODBC komercyjna
MS SQL Server R własna komercyjna
mSQL R własna shareware
MySQL R własna komercyjna, shareware
Oracle R własna komercyjna
Oracle8 R własna komercyjna
PostgreSQL O-R własna open source
Solid R ODBC komercyjna
SQLite FF własna open source
Sybase R własna komercyjna

...