seohost
pytanie zadane 29 lipca 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 29 lipca 2019 przez użytkownika

W języku polskim nazwy miejsc czy przedmiotów, które mają rodzaj nijaki pisze się w połączeniu z zaimkiem wskazującym to

Przykłady poprawnego zapisu:

- to boisko,
- to dziecko,
- to okno,
- to miejsce,
- to święto,
- to zdanie.

Końcówka -o pozostaje w zaimkach rodzaju nijakiego, czyli w: to, tamto, jedno, samo, owoDopuszczalną formą stosowaną zamiast zaimka to, może być jeszcze: tamto boisko, owo hasło, jedno wspomnienie, samo widowisko

Błędnymi formami są: te dziecko, tamte miejsce, same zadanie, jedne pismo itp. 

Błędy w pisowni, jak i w mowie mogą wynikać z tego, że jest prościej i wygodniej mówić np. te moje wspaniałe dziecko zamiast to moje wspaniałe dziecko

komentarz 11 lutego 2020 przez użytkownika anonimowy
Tego mi było trzeba, dzięki. W szkole nie pamiętam, żeby mnie tego uczyli ;)
...