lh
pytanie zadane 27 lipca 2019 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lipca 2019 przez użytkownika

Leżąca na Oceanie Atlantycki w archipelagu Wysp Zawietrznych wyspa Saint Lucia, zwana była niegdyś przez jej pierwotnych mieszkańców, czyli Arawaków i Karaibów Wyspą Iguan ze względu na duże występowanie tychże jaszczurek. Obecnie zwie się ją też Perłą Karaibów. 
Saint Lucia jest niepodległym państwem od 1979 roku. Hymnem tego państwa jest pieśń "Sons and Daughters of Saint Lucia" (Synowie i córki Saint Lucia): 

Synowie i Córy Saint Lucia
kochajcie ziemię, co nas zrodziła,
ziemię plaż, wzgórz i dolin,
najwspanialszą wyspę na Ziemi.
Gdziekolwiek byście się znaleźli,
swą ojczyznę wyspę kochajcie.
Przeminęły już czas, gdy narody walczyły
o tę Helenę Zachodu,
Przeminęły dni, gdy konflikt i niezgoda
Cień na pracy i śnie jej dzieci kładły.
Nowy dzień nareszcie świta,
nową radosną drogę kreśli.
Niech dobry Pan naszą wyspę błogosławi,
a jej synów od trosk i szkody chroni!
Nasz lud niech zjednoczony żyje,
silny duchem i siłą rąk!
Sprawiedliwość, Prawda, Dobro,
naszym ideałem na zawsze bądźcie!

Powstała w 1967 roku.
Słowa napisał Charles Jess (pastor).
Muzykę skomponował Leton Felix Thomas.

Wyspę odkryto w 1502 roku, zaś w 1605 roku angielscy marynarze nadali jej obecną nazwę, ponieważ zeszli oni na ląd ze statku właśnie w dzień Świętej Łucji. W latach późniejszych wyspa raz należała do Wielkiej Brytanii, a raz do Francji, aż w roku 1803 na dobre przeszła w ręce angielskie. Na wyspie mieszka ponad 170 000 mieszkańców i pochodzi z niej dwóch noblistów: Castries sir Arthur Lewis (1979) oraz Derek Walcott (1992). 

...