pytanie zadane 6 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 6 stycznia 2016 przez użytkownika

Funkcje operujące na ciągach (porównywanie, przeszukiwanie, badanie):

strstr() - przeszukuje pierwszy ciąg, wyszukując w nim drugiego ciągu. Zwraca fragment pierwszego ciągu rozpoczynający się od poszukiwanego fragmentu. Jeśli nie ma drugiego ciągu w pierwszym, zwraca FALSE

strchr() - podobne działanie jak strstr()

stristr() - podobne działanie jak strstr(), ale nie rozróżnia wielkości liter

strlen() - zwraca długość ciągu podanego jako argument wywołania i zwraca ją w postaci liczby całkowitej

strpos() - posiada dwa argumenty - ciąg do przeszukania i ciąg do znalezienia. Zwraca pozycję (od zera) początku pierwszego miejsca wystąpienia ciągu lub wartość FALSE. jeśli ciąg nie został znaleziony. Istnieje możliwość podania trzeciego argumentu określającego pozycję, od której ma rozpocząć szukanie

strrpos() - tak samo jak strpos(), z tą różnicą, że przeszukuje ciąg od tyłu. Poszukiwany ciąg może być złożony tylko z jednej litery. Bez opcjonalnych argumentów.

strcmp() -  dwa ciągi jako argumenty. Zwraca 0, jeśli ciągi są identyczne. Jeśli funkcja odnajdzie różnicę, zwraca wartość ujemną, jeśli kod ASCII pierwszego różniącego się znaku jest mniejszy w pierwszym ciągu, lub wartość dodatnią, jeśli mniejszy kod ASCII jest w drugim ciągu.

strcasecmp() - podobnie jak strcmp(), ale traktuje tak samo małe i wielkie litery

strtolower() - funkcja zmienia wszystkie znaki w ciągu na małe litery. Tutaj przykład użycia funkcji strtolower()

komentarz 19 grudnia 2020 przez użytkownika Gość
Przydałby się do każdego jakiś przykład w PHP
...