pytanie zadane 6 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy
Jakie są rodzaje operatorów porównania w języku PHP?

1 odpowiedź

odpowiedź 6 stycznia 2016 przez użytkownika

Operatorów porównania w PHP, używa się do porównywania liczb i ciągów.

Operator Nazwa Opis

==

Równy Prawda, jeśli argumenty są równe, w przeciwnym razie fałsz
!= Różny Fałsz, jeśli argumenty są równe, w przeciwnym razie prawda
< Mniejszy Prawda, jeśli lewy argument jest mniejszy, w przeciwnym razie fałsz
> Większy Prawda, jeśli lewy argument jest większy, w przeciwnym razie fałsz
<= Mniejszy lub równy Prawda, jeśli lewy argument jest mniejszy lub równy, w przeciwnym razie fałsz
>= Większy lub równy Prawda, jeśli lewy argument jest większy lub równy, w przeciwnym razie fałsz
=== Identyczny Prawda, jeśli argumenty są równe i tych samych typów, w przeciwnym razie fałsz

...