seohost
pytanie zadane 6 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy
Jakie są rodzaje operatorów porównania w języku PHP?

1 odpowiedź

odpowiedź 6 stycznia 2016 przez użytkownika

Operatorów porównania w PHP, używa się do porównywania liczb i ciągów jako argumentów. Każde takie porównanie zwraca wartość TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz).

Operator Nazwa Opis

==

Równy Prawda, jeśli argumenty są równe, w przeciwnym razie fałsz
!= Różny Fałsz, jeśli argumenty są równe, w przeciwnym razie prawda
< Mniejszy Prawda, jeśli lewy argument jest mniejszy, w przeciwnym razie fałsz
> Większy Prawda, jeśli lewy argument jest większy, w przeciwnym razie fałsz
<= Mniejszy lub równy Prawda, jeśli lewy argument jest mniejszy lub równy, w przeciwnym razie fałsz
>= Większy lub równy Prawda, jeśli lewy argument jest większy lub równy, w przeciwnym razie fałsz
=== Identyczny Prawda, jeśli argumenty są równe i tych samych typów, w przeciwnym razie fałsz


Przykład użycia operatora porównania w prostym skrypcie PHP:

$limit = 10;
if ($limit > 8)
echo 'Liczba mieści się w limicie';

Ten prosty skrypt sprawdza (porównuje), czy dana liczba mieści się w limicie. Użyty jest tutaj operator porównania większy, więc jeśli liczba z lewej strony operatora, jest większa od wartości z prawej strony, zwraca on wartość TRUE, dzięki czemu wyświetla się informacja z funkcji if. Jeśli nie, to operator zwraca wartość FLASE i żadna informacja się nie wyświetli.

...