pytanie zadane 8 sierpnia 2015 w Fauna i flora przez użytkownika Gość
Pierwszy raz słyszę o tego typu lesie...

1 odpowiedź

odpowiedź 9 sierpnia 2015 przez użytkownika

Las odroślowy to taki las, który wycina się niemal do samej ziemi w celu wytworzenia odrośli (stąd jego nazwa). Nazywa się go również lasem niskopiennym. Odrosty, czyli odrośla to pędy, które wyrastają ze śpiących pni drzew lub ich korzeni. 

las odroślowy

W taki sposób wycina się wyłącznie drzewa w stanie wegetatywnym, które nie będą wydawały na świat innych, młodych drzew. Las odroślowy wycina się co około 8 lat, a taka pielęgnacja zapewnia kontynuację przyrostów nowych drzew i daje tym samym duże ilości drewna. Odrastające pędy drzewa, czyli odrosty rosną szybciej, niż młode drzewa z nasion, ale nigdy nie osiągną odpowiedniej wysokości. Odrośla mogą mieć pochodzenie pędowe (grab, topola, wierzba, lipa) lub korzeniowe (osika, olsza, wiązy, klon). 

W taki sam sposób kiedyś właściciele ziemi, na której rosły drzewa przycinali je, by w szybkim czasie pozyskać drewno na opał. Odrośla te wykorzystuje się później do różnych celów np. mogą one stanowić schronienie dla małych zwierząt.

Drzewa jakie ścina się w tym czasie to głównie: 
- graby,
- olchy,
- jesiony,
- wiązy,
- klony,
- brzozy,
- lipy,
- dęby. 

Te właśnie drzewa mają najwyższą zdolność do odrastania. Oprócz tych drzew w Polsce las odroślowy powstaje też na takich jak: kasztan jadalny, leszczyna, eukaliptus czy robinia akacjowa (te dwa ostatnie są pochodzenia obcego, są sprowadzane), ale jego wzrost może trwać nawet 100 lat. Lasy odroślowe w Polsce znajdują się na terenie Lasów Państwowych i zajmują powierzchnię 21,5 tys. hektara. 

...