seohost
pytanie zadane 8 sierpnia 2015 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy
Pierwszy raz słyszę o tego typu lesie...

1 odpowiedź

odpowiedź 9 sierpnia 2015 przez użytkownika

Las odroślowy to taki las, który wycina się niemal do samej ziemi w celu wytworzenia odrośli. Nazywa się go również lasem niskopiennym. 

las odroślowy

W taki sposób wycina się wyłącznie drzewa w stanie wegetatywnym, które nie będą wydawały na świat innym, młodych drzew. Las odroślowy wycina się co około 8 lat, a taka pielęgnacja zapewnia kontynuację przyrostów drzew i daje tym samym duże ilości drewna. Takie odrastające drzewa rosną szybciej, niż młode drzewa z nasion, ale nigdy nie osiągną odpowiedniej wysokości. W taki sam sposób kiedyś właściciele ziemi, na której rosły drzewa przycinali je, by w szybkim czasie pozyskać drewno na opał. Odrośla te wykorzystuje się później do różnych celów np. schronienie dla małych zwierząt.

Drzewa jakie ścina się w tym czasie to głównie: 
- graby,
- olchy,
- jesiony,
- wiązy,
- klony,
- brzozy,
- lipy,
- dęby. 

...