pytanie zadane 5 kwietnia 2019 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 5 kwietnia 2019 przez użytkownika

Łąki antysmogowe, jak sama nazwa wskazuje to łąki i zielone przestrzenie, których zadaniem jest wyłapywanie zanieczyszczeń z powietrza, głównie dwutlenku węgla. Takie łąki antysmogowe, wraz z antysmogowymi budynkami czy chodnikami powstają w wielkich miastach, gdzie smogu jest bardzo dużo. Obecnie znajdują się one w Krakowie i Białymstoku, a niedługo łąka taka pojawi się też w Warszawie (póki co znajdują się tu chodniki antysmogowe). 

łąka antysmogowa

Sadzi się więc drzewa, ale również specjalne odmiany roślin, które pomogą ludziom w walce ze smogiem. Prócz tego, że np. kwiaty takie będą wyłapywały zanieczyszczenia, są one tez schronieniem dla wielu gatunków zwierząt i owadów. Rośliny jakie są sadzone na łąkach antysmogowych to np. takie rodzaje jak te sadzone na pasach ruchu oddzielające od siebie szosy. Takie rośliny wyłapują m.in. spaliny samochodowe i pyły. Łąki antysmogowe co ciekawe nie są sadzone z dala od szos, a tuz przy nich - przy autostradach, drogach ekspresowych, drogach wiejskich i miejskich. 

Takie łąki, a właściwie drzewa, można spotkać też m.in. w Niemczech, gdzie na autostradach są poczwórne pasy drzewostanów. W Wielkiej Brytanii sadzi się trawniki, lecz w naszym klimacie nie wyglądałyby one tak jak tam, ze względu na klimat. Rośliny łąkowe posiadają bogatszy system korzeniowy niż trawa i można podlewać je tylko w czasie wielkiej suszy, ale generalnie utrzymują się same. 

...