seohost
pytanie zadane 22 marca 2019 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 kwietnia 2019 przez użytkownika

Napis jest majuskulny znaczy tyle, że jest on pisany dużymi literami. Czyli po prostu napisany jest samymi drukowanymi literami (dużą czcionką jak kto woli).

Przykład:

Na pieczątce znajduje się majuskulny napis: NAZWA FIRMY

Inną podobną nazwą z którą możesz się spotkać to - Majuskuła. Ale znaczy ona to samo, czyli że każda litera pisana jest wielkimi literami. Termin pochodzi z języka łacińskiego od słowa maiuscula - nieco większa. Jeszcze innym określeniem tekstu pisanego wielkimi literami jest tzw. wersaliki.

Obecnie rzadko spotykamy się z określeniami, że tekst jest majuskulny lub pisany majuskułą. Najczęściej można je spotkać w uchwałach w rad samorządowych (gminnych, powiatowych), przy opisach flag, herbów i pieczęci.

komentarz 16 stycznia 2020 przez użytkownika anonimowy
U mnie w szkole zawsze mówiło się że to jest pisane drukowanymi literami. Taki skrot myslowy, bo przecież wiadomo że są też małe litery drukowane.
...