pytanie zadane 17 marca 2019 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 17 marca 2019 przez użytkownika
edycja 7 sierpnia 2023 przez użytkownika

Przy tworzeniu stron internetowych, korzystając z HTML i kaskadowych arkuszy stylów (CSS), często zdarza się definiować kolory różnych elementów, głównie czcionek tekstu. Wartości tych kolorów najczęściej podaje się w zapisie szesnastkowym (np. kolor biały - #FFFFFF) lub rzadziej w zapisie dziesiętnym (biały - 255,255,255). Chociaż można też to zrobić za pomocą predefiniowanych nazw kolorów (np. biały - white).

Poniżej lista najpopularniejszych kolorów wraz z ich szesnastkowymi i dziesiętnymi odpowiednikami:

Kolor Szesnastkowo Dziesiętnie
white #FFFFFF 255,255,255
black #000000 0,0,0
red #FF0000 255,0,0
green #008000 0,128,0
blue #0000FF 0,0,255
yellow #FFFF00 255,255,0
gray #808080 128,128,128
silver #C0C0C0 192,192,192
maroon #800000 128,0,0
purple #800080 128,0,128
fuchsia #FF00FF 255,0,255
lime #00FF00 0,255,0
olive #808000 128,128,0
navy #000080 0,0,128
teal #008080 0,128,128
aqua #00FFFF 0,255,255
Odcienie szarości
darkgray #a9a9a9 169,169,169
darkslategray #2f4f4f 47,49,49
dimgray #696969 105,105,105
lightgray #d3d3d3 211,211,211
lightslategray #778899 199,136,153
slategray #708090 112,128,144

Oczywiście poza kolorami w barwach podstawowych, które przedstawione zostały powyżej w tabelce, istnieje wiele różnych odcieni i barw. Jeśli potrzebujesz innego koloru skorzystaj z bardziej szczegółowej palety kolorów przydatnych HTML i CSS.

komentarz 15 września 2021 przez użytkownika Gość
To rzeczywiście tylko podstawowe bo patrząc na palety barw to jest różnych z kilkaset albo i więcej odcieni każdego koloru.
...