seohost
pytanie zadane 10 marca 2019 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 10 marca 2019 przez użytkownika

Pliki z rozszerzeniem .bat są to pliki wsadowe lub programy wsadowe, które pracują w trybie wsadowym, czyli wykonywane są, podobnie jak pliki wykonywalne exe, bez wpływu użytkownika na przebieg programu. Pliki bat mogą pracować w większości systemach operacyjnych, takich jak Windows, Linux, Unix czy DOS.

Pliki .bat można samemu stworzyć w systemie Windows, aczkolwiek trzeba znać komendy wsadowe, za pomocą których można wykonywać szereg czynności np. uruchomić ponownie system za pomocą pliku bat.

Do stworzenia pliku z rozszerzeniem .bat najprościej jest użyć systemowego notatnika.

Po wpisaniu komend wsadowych oknie programu wybieramy z menu Plik -> Zapisz
Otworzy się okienko zapisywania pliku i w okienku Nazwa pliku, gdzie wyświetli się *.txt, należy zmienić nazwę i rozszerzenie pliku na np. plik.bat

tworzenie pliku bat

Po zapisaniu zostanie utworzony plik bat. Ikonka pliku będzie miała taki wygląd w Windows 10

plik bat

w starszych systemach np. Windows XP, ikonka pliku wsadowego wygląda tak

plik bat w windows xp

komentarz 1 listopada 2019 przez użytkownika anonimowy
W nowszych systemach jak windows 10 dużo lepiej używać plików w powershell gdyż ten język skryptowy ma więcej opcji niż pliki batowe.
...